Thursday, January 24, 2013

somɹǝsault

this 
ןǝǝɥʍ

t
u
r
n
u ɹ n ʇ
s
n
r
u
t

We

a
r
e
u o
t
i

gether
-oʇ


(oʍʇ ǝʞɐʇ)


t
h
i
s
ןǝǝɥʍ


n
r
u
t
 t u r n
ʇ
n
ɹ
u
s


ɹǝgethoʇ
er
ɥ
ʇ
ǝ
ƃ

t
o
ƃǝʇɥ
       ǝ
        ɹ

ǝʍ
ǝ
ɹ
ɐ3 comments:

 1. Wheee!!! Love it! Even the (take two)
  as cartwheels (for me) often take more than one try.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ah!

   ¡ɥɐ

   !
   h
   A
   I think you are
   r
   i
   g
   h
   t
   !

   cartsןǝǝɥʍʇɹɐɔwheels

   ɔɐɹʇʍɥǝǝןs

   sןǝǝɥʍcartwheelsʇɹɐɔ
   a
   r
   t
   WHEEL!

   Delete
  2. my indentations did not translate in the published version of my comment!
   (perhaps another take two called for?) :-)

   Delete